Logistiklösningar för den moderna industrin

ShoreLink är...

... länken som gör det möjligt för dagens och morgondagens moderna industri att nå sina kunder på ett hållbart sätt. Vi erbjuder kompletta logistiklösningar som inkluderar godshantering, transporter, skeppsklarering och spedition. Och alltid med fokus på sjötransporter. För oss är vågen vägen 🌊

Idag är vi operatörer i hamnarna Kalix, Luleå, Piteå och Skellefteå. Hos oss hittar du 200 nytänkande och ansvarsfulla medarbetare samt 130 effektiva maskiner. Just nu omsätter vi cirka 340 Mkr, och vi siktar på att bli ännu större. 

Våra verksamhetsorter

Lossning Vindkraft

Vår vision

Länken i den moderna industrin

Vår affärsidé

Vi levererar logistiklösningar som utvecklar framtidens samhälle

Vårt mål

2025 är vi Sveriges mest effektiva och hållbara hamnoperatör

Vårt fokus i verksamheten

Vi är helt övertygade att vi når vårt mål och vår vision. För att klara av de utmaningar vi ställs inför har vi valt att fokusera extra på miljö, kvalitet och säkerhet i vår verksamhet. Varje dag arbetar vi med ständiga förbättringar och för varje dag som går är vi ett steg närmare vårt mål. 

Miljö Kvalitet Säkerhet

Underhallstekniker Lule

Våra ägare

ShoreLink ägs av stora företag inom basindustrin i norr och flera av kommunerna där vi är verksamma. Det är en oslagbar mix av kunskap och erfarenhet som hela tiden leder oss framåt.

Sveaskog

24,1%

Piteå Kommun

15%

SCA Sourceing & Logistics

15%

Skellefteå Kommun

15%

SSAB EMEA AB

15%

Boliden Mineral

8,6%

Luleå Kommun

7,3%

Styrelsen

Ledamot

Anja Johansson

Ordförande Stadsbyggnadsnämnden, Luleå Kommun.

Ledamot i styrelsen sedan 2019.

Ledamot

Annica de Jong

HR-chef, Sveaskog

Ledamot i styrelsen sedan 2023

Ledamot, arbetstagarrepresentant

Erik Renström

Ledamot i styrelsen sedan 2019.

Ledamot

Linn Andersson

General Manager Boliden Rönnskär.

Ledamot i styrelsen sedan 2020.

Ledamot

Magnus Svensson

VD, SCA Sourcing & Logistics.

Ledamot i styrelsen senaste perioden sedan 2018.

Ordförande

Patrick Bäckström

Marknadschef för Sveaskog, Norra Sverige.

Ledamot i styrelsen sedan 2007, ordförande sedan 2019.

Ledamot

Patric Lundström

Kommunalråd, Piteå Kommun

Ledamot i styrelsen sedan 2023

Ledamot

Per Amund Ruth

Supply Chain Manager att SSAB Europe

Ledamot i styrelsen sedan 2023.

Ledamot

Sara Keisu

Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden, Skellefteå Kommun.

Ledamot i styrelsen sedan 2019.

Organisationen

Vår kärnverksamhet finns på fyra orter och inom tre affärsområden. Huvudkontorets adress är i Piteå, men vi samarbetar flexibelt mellan alla orter och affärsområden.

VD

Försäljning

HR

Ekonomi

Affärsutveckling

Kalix & Luleå

Affärsområde

Piteå

Affärsområde

Skellefteå

Affärsområde

Shipping

Dotterbolag

Transport

Dotterbolag

Vår historia

Allt började 1889! C O Hallman startade ett stuveribolag i Kalix. Skeppsklareringsverksamhet startades i Luleå av Larsson och Lind samt i Örnsköldsvik av JW Grundberg & Co. Genom åren startades flera liknande bolag längs kusten i Bottenviken, som allt eftersom slogs samman. 124 år senare, år 2013, samlade vi alla bolag under ett och samma namn - ShoreLink.