Vår verksamhet

ShoreLink bedriver logistikverksamhet i hamnarna Kalix, Luleå, Piteå och Skellefteå.  Vi lastar, lossar och lagerhåller gods, samt utför skeppsklarering och tjänster inom entreprenad. Alla områden samverkar med varandra så att vi kan ge dig en komplett logistiklösning.

Innan du besöker eller utför arbeten hos oss vill vi att du först tar del av våra säkerhetsrutiner. Välkommen!

Kalix

Godshantering Skeppsklarering

Högst upp längs norrlandskusten, cirka 10 km från Kalix stadskärna, ligger industrikajen vid Billerud Karlsborg. Här arbetar vi till största delen med att lasta ut pappersmassa och mindre kvantiteter säckpapper och kraftpapper. Inkommande gods är främst massaved.

Se verksamhet

KALIXHAMN 35

Luleå

Godshantering Skeppsklarering Spedition

Luleå hamn är Sveriges tredje största transporthamn och belägen cirka 6 km utanför stadskärnan. Här pågår stora satsningar med bland annat Malmporten och förbättringar av ytorna i hamnen, som allt kommer att betyda fler anlöp och en mycket större verksamhet inom en snar framtid. Vi är operatörer vid de allmänna kajerna i Victoriahamnen där vi främst lossar insatsvaror till industrin.

Se verksamhet

Slabs1

Piteå

Godshantering Industrientreprenad Skeppsklarering Spedition

Piteå Hamn, belägen 12 km sydost från stadskärnan i Piteå, är modern med god kapacitet både avseende godshantering och lagerutrymmen. Verksamheten vid hamnen består främst i hantering av skogsprodukter som kraftliner och sågade trävaror, men även större projektlaster såsom delar till vindkraft.

Se verksamhet

Trävaror Pite

Skellefteå

Godshantering Skeppsklarering Spedition

Hamnen är belägen i Skelleftehamn, cirka 18 km från stadskärnan. Här pågår en stor utveckling i den norra delen av hamnen och verksamheten kommer att öka stort i samband med de industrisatsningar som pågår. De dominerande godsslagen i Skellefteå utgörs av bulkgods vid Rönnskärsverken och skogsprodukter såsom träpellets, bränsleflis, brännved och sågade trävaror.

Se verksamhet

Skelleftehamn sågade trävaror

Skeppsklarering

Våra fartygsagenter tar hand om allt du behöver för ett effektivt fartygsanlöp. Med stor erfarenhet, nytänk och hög servicenivå löser vi de situationer som kan uppstå. Vi finns på plats i hamnarna...

Se verksamhet

Gå Längs Lejdare

Entreprenad

Vårt dotterbolag ShoreLink Transport utför maskin- och transportuppdrag för stora och små kunder. Huvudverksamheten är främst entreprenad inom industrier och kommun. Med egen maskinpark, egen verks...

Se verksamhet

Pitea 169 Med Namn