Säkerhet

 

Krav på säkerhet för alla som utför arbete i hamnen

Där ShoreLink AB är samordningsansvarig för arbetsmiljön ser vi till att entreprenörer får information om vår skydds- och säkerhetsrutin. Oannonserade kontroller/visitation av fordon sker i ISPS-skyddat område. Slumpmässiga alkohol- och drogtester genomförs regelbundet.

Entreprenörer som utför arbete inom de områden där vi är samordningsansvarig behöver signera ett arbetstillstånd och uppdatera det årligen. Du som undertecknar arbetstillståndet är även ansvarig att vidareförmedla säkerhetsrutinen till berörd personal inom ditt bolag. 

Har ni frågor kring vårt säkerhetsarbete, kontakta vår KMA-samordnare Ulrika Backeström, ulrika.backestrom@shorelink.se, telefon: +46 911 27 95 11.

Rutiner och blanketter för entreprenörer

 

Skydds- och säkerhetsrutin för entreprenörer i ShoreLinks anläggningar

Arbetstillstånd entreprenör (återkommande), blankett

Arbetstillstånd entreprenör (tillfällig), blankett

Safety provisions for contractors

Work permit contractor, form

 

Rapportera avvikelser

För samtliga avvikelser inom ShoreLinks verksamhet kan externa aktörer och andra berörda rapportera direkt via vårt system för avvikelser. 

Länk till TRIA

Du kan även ladda ner IA-appen (Avvikelser i arbetsmiljön/AFA Försäkring) i din mobiltelefon. Logga in med:

Användarnamn: Shorelinkapp

Lösen: Shorelink2019