Miljö

Vårt miljömål

Vår verksamhet är fossilfri 2030.

Vår miljöpolicy

ShoreLink-koncernen arbetar för en långsiktig hållbar verksamhet med god omsorg om den yttre miljön.

ShoreLink har miljömässigt hållbara och långsiktiga arbetssätt med effektiva processer inom godshantering, logistik, skeppsklarering och transporter.

Detta innebär att vi

 • skyddar miljön och förebygger föroreningar
 • tar hänsyn till de fastställda regionala miljökraven och uppfyller bindande
  krav
 • kontinuerligt förbättrar verksamheten ur miljösynpunkt genom att uppnå de
  miljömål som fastlagts i företagets affärsplan
 • genom ökad kunskap stimulerar våra medarbetare att tänka och agera
  ansvarsfullt
 • informerar kunder, leverantörer, myndigheter och andra intressenter om
  vårt miljöarbete.

Vi är miljöcertifierade

ShoreLink är miljöcertifierade i enlighet med ISO 14001:2015 och arbetar aktivt och långsiktigt för att bidra till ett hållbart samhälle. När verksamheten utvecklas finns alltid hänsyn till miljöpåverkan med som en viktig parameter. Genom bättre användande av resurser och effektivare arbetssätt minskar vi belastningen på miljön. Våra medarbetare är våra viktigaste resurser. Med rätt utbildning och rätt träning ser vi tillsammans till att minimera vår miljöpåverkan.