Skellefteå

De största godsslagen i Skellefteå är bulkgods och skogsprodukter. Bulkgodset består främst av smältmaterial och färdigprodukter till och från Rönnskärsverken. Skogsprodukterna är framförallt sågade trävaror och bränsleflis. De vanligaste exporthamnarna för skogsprodukter ligger i Storbritannien.

Här bedriver vi även en betydande terminalverksamhet där lossning och lastning av lastbilar och järnvägsvagnar med sågade trävaror, containers, maskingods med mera förekommer. Hamnen har förutom järnvägsanslutning, bra kopplingar till E4 mot norr och söder samt väg 95 västerut.

Fakta

· Året runt trafik: Ja
· Omsättning gods: ca 1,7 milj. ton
· Antal anlöp: ca 350 st
· Antal kajer 5 st
· Torrlastkaj: 893 meter
· Oljekaj: 180 meter
· Djup: 4,5 - 12,5 meter
· RoRo-lägen: 1
· Krankapacitet: 125 tons eldriven hjulburen mobilkran. 100 tons hjulburen mobilkran, två vikarmskranar på 15 respektive 13 ton och en rälsbunden 30 ton.*
· Magasin: 7100 m2
· Asfalterade lagerutrymmen ute: 25 000 m2
· Järnvägsspår: 2

* Vid samlyft kan högre lyftkapacitet uppnås.

Läs mer på www.skelleftea.se/hamn