Piteå

Piteå Hamn, belägen 12 km sydost om Piteå, är modern med god kapacitet både avseende godshantering och lagerutrymmen. Verksamheten vid hamnen består främst i hantering av skogsprodukter som kraftliner och pappersmassa som exporteras framförallt till Tyskland, Holland och England.

Veckovisa transporter på tidtabell säkerställer leveranserna till köparna av produkterna. Bland de dominerande godsslagen märks även sågade trävaror. Köparna av produkterna finns framförallt i Syd- och Mellaneuropa samt Nordafrika. Massaved och flis från i huvudsak Baltikum dominerar bland de inkommande godsslagen.

Hamnen är utrustad med lyftkranar till olika ändamål för lastning/lossning av bland annat skogsprodukter, bulkgods, containerhantering och projektlaster.

Fakta

· Året runt trafik: Ja
· Omsättning gods: ca 1,6 milj. ton
· Antal anlöp: ca 300 st
· Antal kajer 2 st
· Torrlastkaj: 660 meter
· Oljekaj: 60 meter
· Tillåtet djupgående: 11,2 meter (vid medelvatten)
· Dubbla RoRo-lägen
· Krankapacitet: Fyra vikarmskranar och två hamnkranar, 65 tons + 100 tons lyftkapacitet.*
· Styckegodsmagasin: 46 000 m2
· Virkesmagasin: 13 500 m3
· Kemikaliemagasin: 1 800 m2
· Oljedepå: 300 000 m3
· Gasoldepå: 100 000 m3
· Lagerutrymme ute: 330 000 m2, varav asfalterade: 200 000 m2
· Järnvägsspår: 3

* Vid samlyft kan högre lyftkapacitet uppnås.

Läs mer på www.piteaportandhub.se/