Kontakta oss

Här hittar du information för fakturering, kontaktpersoner samt leveransadresser och telefonnummer.

Om du har frågor gällande leverantörsfakturor, ring vårt växelnummer 0911-23 22 00 och begär att komma till leverantörsfakturor. 

Kontaktuppgifter

Växel 0911-23 22 00
Nya affärer sales@shorelink.se
Leverantörsfakturor leverantorsreskontra@shorelink.se

Telefonnummer, leverans- och fakturaadresser

ShoreLink AB
Box 716, 941 28 PITEÅ

Org nr: 556053-7168
VAT: SE556053716801

 

Faktureringsadress

Peppol ID:  0007:5560537168
E-faktura/VAN-leverantör/GLN: InExchange, 7365560537162
PDF-faktura: faktura.shorelinkab@shorelink.se

Telefonnummer

Kundfakturor 0911-27 95 20
E-post för kundfakturor

fakturering@shorelink.se

   

Piteå

Leveransadress:

Haraholmsvägen 645,
941 43  PITEÅ

Telefon logistik:

0911-23 22 20
(vardagar 7.00-15.30)

0911-23 22 21
(journummer drift)

Mejl till logistik

Telefon container/järnväg:

0911-27 95 36
(vardagar 7.00-15.30)

Mejl till Container

Telefon kraftliner:

0911- 27 95 37
(vardagar 7.00-15.30)

Mejl till kraftlinjer

Telefon virke:

0911 - 27 95 38
(vardagar 7.00-15.30)

Mejl till virkessamordning

Mejl till virkesspedition

 

Övrig tid gäller koncernens växel:           0911-23 22 00.

Luleå

Leveransadress:

Strömörvägen 7,
974 37  LULEÅ

Telefon:

0920-24 46 47
(vardagar 7.30-16.00)

 

Övrig tid till ledningsberedskapen, 0920- 24 46 40

Samordningsansvarig Victoriahamnen: 0920-24 46 40

 

Kalix

Leveransadress:

Hamnvägen 4, 
952 71 KARLSBORGSVERKEN

Telefon:

0923-200 05

Skellefteå

Leveransadress:

Järnvägsleden 87,
932 33 SKELLEFTEHAMN

Telefon logistik:

0910-715137

(vardagar 07.30-16.00)

Mejladress:

logistik.skelleftea@shorelink.se

Telefon terminaltruck

070-6894757

(mån-tors 06.30-20.30)

(fre 06.30-18.30)

Telefon virke

0910-715139

(vardagar 07:30-16:00)

virkessamordning.skelleftea@shorelink.se

 

 

ShoreLink Shipping AB
Box 716, 941 28 PITEÅ

Org nr: 556045-5676
VAT: SE556045567601

Faktureringsadress

Peppol ID: 0007:5560455676
E-faktura/VAN-leverantör/GLN: InExchange, 7365560455671
PDF-faktura: faktura.shorelinkshippingab@shorelink.se

Piteå

Gods: Haraholmsvägen 645, 941 43  PITEÅ
Telefon: 0911-23 22 30

 

Tjänstgörande fartygsagent

Telefon: 0920-28 19 90
Mail: shipping.pitea@shorelink.se

Luleå

Gods:

Strömörvägen 7,
973 37 LULEÅ

Telefon:

0920-28 19 90
(vardagar 7.30-16.00)

 

Tjänstgörande fartygsagent

Telefon: 070- 202 00 73
Mail: shipping.lulea@shorelink.se

Skellefteå

Gods:

Järnvägsleden 87,
932 33 SKELLEFTEHAMN

Telefon: 0910-71 51 30

 

Tjänstgörande fartygsagent

Telefon: 070-632 70 82
Mail: shipping.skelleftea@shorelink.se

Kalix

Gods:

Strömörvägen 7,
973 37 LULEÅ

Telefon:

0920-28 19 90
(vardagar 7.30-16.00)

 

Tjänstgörande fartygsagent

Telefon: 070- 202 00 73
Mail: shipping.lulea@shorelink.se



Shorelink Transport AB
Box 716, 941 28 PITEÅ

Org nr: 556117-8533
VAT: SE556117853301

Faktureringsadress

Peppol ID: 0007:5561178533
E-faktura/VAN-leverantör/GLN: InExchange, 7365561178531
PDF-faktura: faktura.shorelinktransportab@shorelink.se

Telefonnummer

Kundfakturor 0911-27 95 20
E-post för kundfakturor

fakturering@shorelink.se

Piteå

Leveransadress:

Kritgatan 54
941 43  PITEÅ

Telefon: 070-628 26 27
   

Den nya ”visselblåsarlagen” ställer krav på arbetsgivare med minst 50 anställda från och med 17 december 2023

Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden trädde i kraft för två år sedan. Lagen bygger på EU:s visselblåsardirektiv, som ålägger EU:s medlemsstater att lagstifta om skydd för visselblåsare, alltså arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

All vår verksamhet ska kännetecknas av hög etisk standard därav är vi mycket måna om att missförhållanden upptäcks och att åtgärder vidtas snarast. Ditt engagemang är en viktig del i det arbetet.

 

Vi uppmanar därför dig som misstänker att det föreligger missförhållanden att rapportera detta i vår Visselblåsarfunktion. Du behöver inte ha bevis, men meddelandet ska lämnas i god tro.

Vad kan man rapportera?

Missförhållandet ska ha ett allmänintresse. Med missförhållanden avses brottsligt handlande eller att lagar och föreskrifter inte följs.

Säkerhet och konfidentialitet är av högsta vikt för oss och din rapport kommer vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras. Du kan därför känna dig trygg i att dela med dig av din information.

Vi uppmanar dock att du anger ditt namn och kontaktuppgifter för att vi ska kunna genomföra en så bra utredning som möjligt. Inom sju dagar får du en bekräftelse på mottaget ärende och du erhåller återkoppling om hur ärendet hanteras inom tre månader.

Utredningen är strikt konfidentiell och hanteras med största varsamhet.

Berätta, Du kan göra skillnad.

Kontaktpersoner

Business Unit Manager, Terminal Operations Luleå, Kalix

Anders Viljeros

Anders Viljeros Anpassad Beska╠Êrning

Communications manager

Lina Hörnemalm

Lina Hörnemalm, Beskärning

BUSINESS UNIT MANAGER, TERMINAL OPERATIONS PITEÅ, SKELLEFTEÅ

Niclas Stengård

Anpassad För Webben

Maintenance Manager, ShoreLink Transport Piteå

Peder Johansson

Peder J Beskuren

Business Unit Manager ShoreLink Transport

Peder Wennberg

Peder W Anpassad Beskärning

Transport Manager specifically for ShoreLink Transport Piteå

Robert Eriksson

Robert Beskuren

Quality, Environment and Work Environment Coordinator

Ulrika Backeström

Ulrika Beskuren