Fartygsanlöp

Hamnarna längs norrlandskusten är öppna året runt.

Här kan du se fartyg som är på väg till hamnarna och vilka som ligger vid kaj.

Våra verksamhetsorter

ShoreLink bedriver verksamhet vid hamnarna i Skellefteå, Piteå, Luleå och Kalix. Här finns en väl utbyggd infrastruktur av anslutande väg- och järnvägsnät.

Kalix
Se verksamhet
KALIXHAMN 35
Luleå
Se verksamhet
Slabs1
Piteå
Se verksamhet
Trävaror Pite
Skellefteå
Se verksamhet
Skelleftehamn sågade trävaror