Vår sponsring

Vi ser det som en naturlig och viktig del av vårt uppdrag, att genom sponsring främja en positiv samhällsutveckling. Vi vill genom sponsring vara länken till ett aktivt föreningsliv som skapar glädje och goda relationer. Genom vår sponsring vill vi stärka vårt varumärke och skapa stolthet hos våra medarbetare 🤩

Ansök om sponsring

PIF Dam 2024

Varmt välkommen ombord PIF Dam

Vi delar PIF Dams värderingar och tillsammans främjar och skapar vi ett positivt föreningsliv 🤗 Vi är starkare tillsammans!

Vår sponsringspolicy

Shorelink sponsrar:

  • Lokalt där vi har verksamhet (Kalix, Luleå, Piteå och Skellefteå)
  • Aktiviteter som bygger på: Nytänk, Omtanke och Ansvar
  • Fokus på koppling till hav, transport, framtid och miljö.

Vi sponsrar inte:

  • Enskilda individer
  • Politiska eller religiösa organisationer.
  • Aktiviteter som kan uppfattas som oetiska eller generera negativ publicitet.

Vi hanterar sponsringsansökningar en gång per år. Är du intresserad av att bli samarbetspartner med oss, har vi öppet för ansökningar mellan den 1–30 november. Besked ges inom en månad. 

Ansök här