Kvalitet

Vår kvalitetspolicy

ShoreLink-koncernen uppfyller och helst överträffar kundernas kvalitetskrav med effektiva och pålitliga processer inom godshantering, logistik, skeppsklarering och transporter.

Vi är sedan 1998 kvalitetscertifierade i enlighet med ISO 9001:2015. Vi har system för processer och rutiner i arbetssätt och metoder. Vi följer upp och åtgärdar avvikelser. Ständiga förbättringar är ett ledord och vi arbetar aktivt med att utveckla och göra alla delaktiga i vårt kvalitetsarbete.