Historien bakom ShoreLink Terminal

Tidigare Bottenvikens Stuveri har en historia från fyra orter som fusionerats till ett bolag.

1928 bildades Piteå Stuveri Aktiebolag. Bolaget skulle lasta och lossa fartyg inom Piteå-området. Då handlade det uteslutande om fartygsarbete. Arbetet var manuellt tungt kroppsarbete utan några maskinella hjälpmedel.

1968 slogs bolaget ihop med Luleå Stuveri och namnändrades till Bottenvikens Stuveri AB. 1973 flyttade man verksamheten från hamnen i centrala Piteå till Haraholmen, belägen 15 km utanför Piteå centrum. All hantering i centrala Piteå och industrihamnarna vid Lövholmens Sågverk samt SCA:s pappersbruk i Munksund upphörde. Lastning och lossning av skogsprodukter har genomgående varit huvudnäringen men verksamheten har successivt växt till att även innefatta omlastning, lagerhållning och transporter.

Luleå Stuveri bildades 1938. Företaget fusionerade 1968 med Stuveriet i Piteå under det gemensamma namnet Bottenvikens Stuveri AB. Norrbottens Järnverk som byggdes ut och expanderade efter andra världskriget medförde ett stort uppsving av gods främst från järnverket, samtidigt som styckegods, pappersmassa och trävaror minskade. I mitten på 70-talet byggdes koksverket och som en naturlig följd tog Victoriahamnen form. I mitten av 80-talet lades SSAB-kajen i malpåse och hela SSAB:s skeppningsverksamhet flyttades till Victoriahamnen.

Fram till 1922 var Skellefteå Stuveribolag i huvudsak det företag som servade sjöfarten i Skellefteå-området. På initiativ av Sveriges Redareförening bildades konkurrenten Norra Västerbottens Stuveribolag. Här ingick ett antal större företag som ägare. Redan 1923 var Norra Västerbotten Stuveri det dominerande företaget, och 1924 upphörde Skellefteå Stuveribolag att existera. I och med tillkomsten av smältverket på Rönnskär intensifierades fartygstrafiken i Skellefteåregionen och godsflödet ökade kraftigt. De stora kvantiteterna bestod före det främst av skogsprodukter. I och med smältverket övergick hantering mer och mer till att handla om gods till och från produktionen, samt utskeppning av färdigprodukter. Arbetet utfördes mestadels manuellt med få maskinella resurser. 1970 förvärvade Bottenvikens Stuveri AB samtliga aktier i Norra Västerbottens Stuveribolag. 

I Kalix startade C.O Hallman Stuveri 1889. 1961 ombildade Paul Hallman bolaget till aktiebolag. 1987 köptes bolaget av Bottenvikens Stuveri AB.

Lastning och lossning av skogsprodukter har genomgående varit den primära hanteringen i hamnen. De senaste åren har man expanderat sin verksamhet med lagerhantering och omlastningar.