Skeppsklarering

Våra fartygsagenter tar hand om allt du behöver för ett effektivt fartygsanlöp. Med stor erfarenhet, nytänk och hög servicenivå löser vi de situationer som kan uppstå. Vi finns på plats i hamnarna Kalix, Luleå, Piteå, Skellefteå. Därför arbetar vi snabbt och enkelt med hamnbolaget för beställningar och planering vid varje anlöp. 

Exempel på tjänster som vi utför till fartygen 

  • Beställer lastning och/eller lossning av gods
  • Fartygets dokumentation till myndigheter
  • På- och avmönstringar
  • Beställer lots och bogserbåtar
  • Beställer reparation, reservdelar och förnödenheter till fartyget. 

 

Vi kan hjälpa dig i vilken hamn du än angör. I dagsläget är vi agenter i följande hamnar/kajer. 

Kalix - Kommunkajen, Billeruds industrikaj

Luleå - Victoriahamnen, Uddebo Energihamn, Cementa

Piteå - Haraholmen, Munksund

Skellefteå - Skelleftehamn, Rönnskär, Rönnskärsverken, Oljekajen och Siporexkajen.