ShoreLink miljösatsar stort i Kalix

Idag invigdes ShoreLinks nya elkran vid Kalix Hamn. Den ersätter en dieseldriven kran, som förbrukat drygt 60 000 liter diesel per år.

- Att ersätta den gamla dieselkranen med en eldriven kran var en självklarhet. Det är en del av vårt miljöarbete för att bidra till en bättre miljö, säger Susanne Jangdal, VD ShoreLink.

ShoreLink utför all lastning och lossning av gods i Kalix Hamn, med kranar och maskiner som ShoreLink äger själva och med egen personal. Under de senaste åren har mängden gods successivt ökat och fartygen blivit större. Bara i år räknar ShoreLink att hantera cirka 400 000 ton gods, som framför allt består av massaved, flis och pappersmassa. Pappersmassan skeppas främst till Spanien och England och används till säckpapper. Massaveden kommer från Lettland och Finland.

- För BillerudKorsnäs är alltid hållbarheten i fokus, och det är ännu viktigare nu när volymerna ökar, säger Mikael Nordqvist, fabrikschef BillerudKorsnäs i Karlsborg.

- Miljövinsterna med den nya kranen är mycket stora, vilket även påverkar klimatavtrycket positivt på våra produkter.

För att få den nya elkranen i drift har en ny starkströmskabel dragits från Billerudkorsnäs pappersbruk fram till kajen som ägs av Kalix Industrihotell AB (KIAB).

-Vi är oerhört positiva till samarbetet mellan BillerudKorsnäs, ShoreLink och Kalix Industrihotell AB för att få en fossilfri lastning och lossning i Kalix hamn, säger Christer Wallin, VD KIAB. Den nya elkranen har varit efterlängtad och gör nu att vi nu kan ståta med att ligga långt fram i miljöarbetet samtidigt som kapaciteten i hamnen ökar.

Redan på 80-talet lastade ShoreLink ca 120 ton per timme, vilket ansågs mycket bra då de vanliga mobilkranarna lastade 80 ton. Nu lastar vi en bra bit över 300 ton per timme.

-Utvecklingen går framåt och vi är med och driver den. Tack vare bra samarbete med KIAB och BillerudKorsnäs blir det ett bra resultat, avslutar Susanne.