300 husmoduler lossade vi i Victoriahamnen

Förra veckan anlände 300 husmoduler från Malaysia till Victoriahamnen i Luleå. Husmoduler är ett ovanligt varuslag i hamnen, där det vanligtvis hanteras insatsvaror i bulk till industrin, som kol, kalk och bentonit.  Under tre dagar lossades samtliga moduler och de väntar nu i hamnen för vidare transport till Kronans område i Luleå, där de ska monteras ihop till 157 lägenheter.

 

-Vår kund, Sveaviken Bostad, har som krav att huset ska vara monterat innan vintern för att erbjuda nya bostäder i Luleå med inflyttning under första delen av 2021. Tillsammans med våra samarbetspartners i hamnen och med lokala åkerier som tagit uppdraget på största allvar känner vi oss trygga med att leveranserna utförs i tid, säger David Österström VD och ägare av Frontlog och fortsätter. 

 

-Det är första gången som Sveaviken Bostad bygger hus så långt norrut i Sverige och också första gången vi transporterar moduler så långt. Nu finns vi från Lund i söder till Luleå i norr.

 

Utöver lasten med husmoduler var det full verksamhet i Victoriahamnen då ShoreLink även lossade kol och dolomit samt lastade hyttsten. Husmodulerna kräver dessutom fler personer än hantering av bulkvaror, eftersom lasten exempelvis behöver säkras före varje lyft.

 

-För att få tillräckligt många medarbetare på plats fick vi hjälp av tio medarbetare från enheten i Piteå, säger Christer Garberg, affärsområdeschef för ShoreLink Terminal Nord. I Piteå hanterar vi dessutom husmoduler oftare, vilket var extra bra en sådan här gång.

 

För att klara uppdraget krävdes dessutom två reachstackers med speciella ok. En transporterade ShoreLink från verksamheten i Piteå och en hyrdes av SSAB. Den från Piteå hade ett specialbyggt ok för att lyfta de tunga modulerna som väger upp till 20 per styck.

 

 Samtidigt som modulerna lossades i Luleå, lossade ShoreLink vindkraft vid Haraholmen i Piteå. De fick i sin tur förstärkning av medarbetare från ShoreLink i Skelleftehamn, där de också ofta hanterar vindkraft.

 

- Att samverka med partners samt att använda både maskiner och vår kompetens på bästa sätt är viktigt för att klara ett utmanande projekt, säger Susanne Jangdal, VD ShoreLink. I takt med en ökad mängd och varianter av gods fortsätter vi att nyttja vår styrka att vara flexibla och använda resurser mellan hamnarna, avslutar Susanne.