Stål bland papper och trä

Hamnen i Piteå är i mångt och mycket en hamn för papper och sågade trävaror. Men sedan en dryg vecka mellanlagras här stålrullar till Gestamp Hardtech. Det tidigare lagringsstället hade inte längre möjlighet att lagra stålrullar och Gestamp Hardtech behövde ett nytt mellanlager. I hamnen i Piteå fanns möjligheten.

- Det är alltid roligt med nya utmaningar, säger Lars Johansson, platschef ShoreLink Terminal Piteå. Nu är det är vår förhoppning att vi ska fortsätta med detta under en lång period och även utöka verksamheten. 

I dagsläget kommer stålbanden med järnväg och transporteras vidare med lastbil till Luleå. För att smidigt kunna lasta rullarna på lastbilar har vi konstruerat ett nytt lyftredskap till våra truckar. När de lossas från järnvägen används ett så kallat coilsdon, men när de ska lastas på lastbil ska rullarna placeras på andra ledden. Därför behövdes ett specialkonstruerat lyftredskap.  Se det första provlyftet på vår Facebooksida.