Koncessionsavtalet för Victoriahamnen är undertecknat

 Idag träffades Luleå Hamn AB och ShoreLink AB för att skriva på koncessionsavtalet angående Victoriaham-nen. Avtalet löper på fem år från 1 april 2016, med möjlighet till ytterligare fem år. Representanter vid under-tecknandet var Henrik Vuorinen, VD Luleå Hamn, Birgitta Ahlqvist, styrelseordförande Luleå Hamn AB, Susanne Jangdal, VD ShoreLink AB och Tommy Nilsson, styrelseordförande ShoreLink AB.  

Koncessionsavtal Victoriahamnen

Den senaste tiden har kontakterna mellan Luleå Hamn och ShoreLink varit täta. Detaljer i avtalet har finslipats men framför allt har det gällt att få samtliga delar på plats. För ShoreLinks del föregås starten av koncessions-avtalet av flera aktiviteter, såsom besiktningar av olika slag, genomgång av rutiner och förberedelse för över-tagande av personal och utrustning.

 - ShoreLink har verkligen arbetat för att nå fram till det här avtalet. Vi inom styrelsen har varit engagerade och deltagit i arbetet och vi är mycket nöjda med att nu se resultatet av ett undertecknat kontrakt för kon-cessionen i Luleå Hamn, säger Tommy Nilsson.  

-  Det känns bra att arbeta tillsammans med ShoreLink. De har lång erfarenhet och det är en god förutsättning för att alla bitar ska falla på plats inför den officiella starten i april nästa år, säger Henrik Vourinen.  

Från april 2016 övergår 15 medarbetare från Luleå Hamn till ShoreLink, allt enligt plan. Dessutom övergår ansvar för anläggning, kranar, fastigheter med mera.

 - Det är bra att det är relativt lång tid att förbereda allt arbete då det är mycket som ska fungera, säger Susanne Jangdal, VD ShoreLink. Vi är väl förberedda med all planering och vi har dessutom mycket lång erfarenhet av stora delar av verksamheten. Nu fortsätter vi vårt arbete inför starten nästa år med att göra övergången så smidig som möjligt och ser till att alla bitar är på plats. I slutändan är det kunderna i Victoriahamnen som ska bli nöjda med de tjänster som levereras. 

Nu ser vi inom ShoreLink fram mot att arbeta med Luleå Hamn och utveckla verksamheten. Framtiden är spännande med alla de möjligheter som öppnas, bland annat genom projekt Malmporten.