Första lastningen på nya kontainerlinjen

Rundbild Containerlast

På tisdagen den 17 juni lastades fartyget Johanna med den första containerlasten för på den nya linjen mellan Piteå och kontinenten. Ett 50-tal representanter från företag i regionen deltog vid ett frukostmöte där Piteå Hamn, ShoreLink och Transatlantic stod som värdar.

Besökarna fick information kring den nya containerlinjen samt rundvandring i hamnen och på fartyget Johanna. Synpunkterna kring den nya containerlinjen var mycket positiva och många såg nya möjligheter.

"Piteå blir ett utmärkt alternativ för export- och importlaster till norra Sverige och ett viktigt steg i att stärka vårt erbjudande av RoRo och containertransporter i Östersjöregionen", konstaterar Nikolas Rowland, kommersiell chef för Transatlantic.

Den nya linjen kommer regelbundet att trafikera Piteå och Antwerpen med fartyg som klarar alla typer av enhetsbaserad last inklusive projektlaster. Då Antwerpen är en av de större omlastningshamnarna i Europa finns goda möjligheter att nå hela världen med sitt gods.

Just nu planeras främst lastning av kraftlinerrullar och sågade trävaror, samt lossning av ingående returpapper i containrar. Susanne Jangdal, VD ShoreLink, konstaterar att det här är en god början och att utvecklingspotentialen är stor. 

Containerlinjen stärker Piteå Hamns roll som viktigt logistiknav i norra Skandinavien.  Ulrika Nilsson, VD Piteå Hamn, poängterar också att näringslivet nu får tillgång till ett bredare utbud av sjötransporter.