Effektivare godsflöde för sågverk och industrier med återinsatt fartygslinje

Pressbild 1 (1)

Som ett led i att effektivisera godsflöden och fortsätta utvecklingen av industrierna i norra regionen har X- Press feeders återigen startat regelbunden linjetrafik för gods av container till Piteå Hamn. I Skellefteå hamn har Wallenius Sol sedan en tid tillbaka trafikerat med samma ändamål.

  • Vi har under en lång tid haft diskussioner med rederier då vi har sett möjligheten att få returgods för de fartyg som kommer hit med styckegods, säger Ola Isaksson, säljchef ShoreLink. Det är en win-win för alla inblandade parter.

Den nya linjen går via Hamburg och Wilhelmshaven. Returgodset från Sverige kommer främst från sågverken i regionen och består av sågade trävaror som transporteras i container. 

Hamnarna i Skellefteå och Piteå ligger bra placerade inom nära räckhåll för det gods som ska till de växande industrierna. Ett stort flöde av sågade trävaror finns sedan tidigare i hamnarna, men inte i container. De nya linjerna kommer att öka möjligheten för sågverken att skicka deras gods.

Presskontakt

Lina Hörnemalm, Communications manager

Mobil: +46 (0)70-373 25 72

E-post: lina.hornemalm@shorelink.se