Logistikutmaning i Piteå

Logistik Pite

Vi fick en förfrågan från Real Rail Sweden AB (Sandahls) att tillfälligt lasta och lossa i Piteå, på grund av banreparationer i Boden och Luleå, som i vanliga fall ingår i deras ordinarie rutt.

- Det har varit en utmaning att planera in Sandahls tåg samtidigt med vår ordinarie tågtrafik, säger Amanda Uvén, logistikchef Piteå. Men det har fungerat mycket bra. Framför allt tack vare ett fint samarbete mellan alla parter.

Flera utmaningar

Utmaningarna har varit flera. Förutom att den vanliga tågtrafiken självklart ska löpa utan störningar, skulle vi den här gången arbeta på ett nytt sätt och med helt nya typer av enheter. De två logistiker i Piteå som arbetat mest med logistiken denna gång är Emelie Jonsson och Elise Almquist Idén.

-  Det här flödet ställde ökade krav på oss logistiker, att verkligen hålla ordning och reda i logistikflödet, säger Emelie Jonsson. Det har fungerat riktigt bra eftersom vi jobbar så nära både kund och alla inom ShoreLink.

Nytt arbetssätt

Det nya arbetssättet var att allt pågick samtidigt. Vi lastade och lossade samtidigt, i stället för att först lossa allt och sedan lasta. Dessutom lastade vi direkt mellan lastbil och tåg. I vanliga fall mellanlagras ofta godset, innan det går vidare till nästa destination.

-   Att det fungerade så bra berodde på god kommunikation mellan oss och dem som kör maskinerna, säger Elise Almquist Idén. Dessutom har Sandahls haft många medarbetare på plats, som varit mycket hjälpsamma.

De nya typerna av enheter, som vi inte har arbetat med förut, var Sandahls egna.

-  Det var roligt att prova nya typer av enheter, säger Maja Persson, en av flera maskinförare från ShoreLink. Sandahls enheter var enkla att hantera och gjorde jobbet mycket lättare
 

Artikeln finns även på LinkedIn. Följ gärna ShoreLink där. https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7113090194446123009