ShoreLink digitaliserar sågverkens varuflöde för en ökad kundnytta

Foto Shorelink Fr V Lars Widelund Ola Isaksson Anders Marklund Kenneth Wallin

I unikt samarbete med DataPolarna digitaliserar nu ShoreLink sågverkens varuflöde i hamnarna genom att införa systemet SawInfo i verksamheten. I dagsläget använder många sågverk i Norr- och Västerbotten systemet för att effektivt lagerhålla sina virkespaket. Genom att installera samma system hos ShoreLink, kommer kunden ges möjlighet att se godsets väg hela vägen från eget lager, via mellantrasporten och vidare till hamnen för lagerhållning där, till dess att varan är lastat ombord på fartyg.

-Genom att byta till samma system som många kunder redan har, vill vi förbättra kundnyttan genom ökad spårbarhet för godset och samtidigt öka vår egen effektivitet och driftsäkerhet, säger Ola Isaksson, försäljningschef ShoreLink.

-För oss är detta ett väldigt viktigt projekt då vi strävar efter att erbjuda en obruten digitaliseringskedja för virkespaket, från produktion till slutkund, säger Anders Marklund VD på DataPolarna

Först ut är installation i verksamheten i Skelleftehamn där ShoreLink sedan lång tid tillbaka samarbetar med Port of Skellefteå.

-Det är ett viktigt steg för hamnens utveckling och kommer att ge våra gemensamma kunder ett mervärde, då det blir lättare att hålla koll på lagret, säger Lars Widelund, hamnchef Port of Skellefteå. Det är kul att verksamheten i Skellefteå är tidigt ute och det kommer att kunna ge oss en konkurrensfördel jämfört med andra aktörer.

I framtiden är planen även att införa detta i ShoreLinks verksamhet i Piteå.  Kenneth Wallin, tidigare VD på Martinsons Trä i Bygdsiljum och som numer arbetar med affärsutveckling inom ShoreLink, har tidigare egen erfarenhet av SawInfo.

-Som kund vill man självklart ha god kontroll på sina varor och det här ger en unik möjlighet för många sågverk att få just det. För de kunder som inte har SawInfo ser vi goda möjligheter till att utveckla en form av brygga till de system som de i dagsläget använder.

Förutom de stora vinsterna som nämnts ovan ser Ola Isaksson även vinster för den yttre miljön.

- Vi räknar även att koldioxidutsläppen minskar relativt sett till verksamhetens omfattning, då körsträckorna för truckarna i hamnen blir kortare och färre, avslutar han.

Presskontakt

Lina Hörnemalm, Communications manager

Mobil: +46 (0)70-373 25 72

E-post: lina.hornemalm@shorelink.se