Digitaliserat flöde revolutionerar hanteringen av trävaror och minskar klimatpåverkan

Pressmeddelande 240314

ShoreLink har tagit ett stort steg framåt genom att införa ett digitaliserat system för hantering av sågade trävaror. Den nya teknologin har redan lett till en rad positiva effekter, såsom förbättrad service till kunder, höjd kvalitet i hanteringen och minskad miljöpåverkan. Med övergången från papper, penna och manuella processer har vi moderniserat vår verksamhet och tagit ett stort kliv in i framtiden.

  • Vi har sett en stor skillnad på kvaliteten i hanteringen och är glada att kunna höja servicen till våra kunder, säger VD Peter Mörtlund

Idag skannas paketen när de lämnar sågverket och även när de kommer till hamnen. Då får truckföraren veta exakt var paketet ska lagras i väntan på fartyget. Till sist skannas paketet igen när det plockas ut från lagret och sedan på kajen innan det lyfts ombord. Kontrollen på paketen genom hela flödet är minutiös.

  • Skillnaden är enorm, säger Rasmus Edström, logistiker och ansvarig för införandet på plats i Skellefteå. När vi varit i gång första året hade vi exakt koll på samtliga paket. Inte ett enda hade missats i hanteringen, vilket var lätt hänt när vi arbetade manuellt.
  • Arbetsmiljön har blivit mycket bättre för logistikerna, säger Amanda Uvén, logistikchef Piteå. Det höjer säkerheten eftersom man inte behöver vistas ute och klättra på stegar för att kunna identifiera paketen. Det ökar också effektiviteten genom att vi har full kontroll online.
  • Här i Piteå där vi varit i gång med systemet en kortare tid än i Skellefteå, märkte vi snabbt att vi kunde hjälpa kunderna mer i deras ärenden, säger Anders Eriksson, projektledare Piteå som ansvarat för införandet i Piteå.

 

Utöver de operativa fördelarna har det digitaliserade systemet även en positiv inverkan på miljön. Genom bättre planering och kontroll av virkespaketen har körsträckorna och antalet lyft minskat, vilket resulterar i mindre slitage på maskiner och minskad klimatpåverkan.

Vi kör med HVO sedan några år tillbaka och har minskat utsläppen genom det, och ju mer vi kan korta körsträckorna desto mindre påverkan på miljön som helhet.

Utvecklingen har skett i gott samarbete med Datapolarna och systemet SI – pal, som är samma system som många sågverk använder för lagerhantering hos sig.

Presskontakt

Lina Hörnemalm, Communications manager

Mobil: +46 (0)70-373 25 72

E-post: lina.hornemalm@shorelink.se