Kenneth Wallin till ShoreLink

Nu när Skellefteåregionens näringsliv växer, med Northvolt i spetsen, förstärker ShoreLink sin organisation på plats. Kenneth Wallin, tidigare VD på Martinsons Trä i Bygdsiljum, kommer att arbeta med affärsutveckling hos ShoreLink, med sikte på såväl befintliga som nya kundrelationer i regionen med fokus på Skellefteå.

-Vi ser ett ökat framtida behov av transport- och logistiktjänster i Skellefteå, säger Susanne Jangdal vd för ShoreLink, som är operatör i Skellefteå Hamn. Den pågående utbyggnad av hamnen, som nu sker i Skellefteå, är viktig för den fortsatta utvecklingen i regionen. Vi på ShoreLink jobbar nu med att utveckla vårt erbjudande för att matcha framtidens logistikutmaningar.

Kennet Wallin har arbetat de senaste 16 åren som VD för Martinsons Trä i Bygdsiljum, numera Holmen sedan det såldes till det börsnoterade bolaget. Där har han varit en viktig del i den utveckling som Martinsonskoncernen haft under 2000-talet. Bolaget är ett av de sågverksföretag som lastar ut sågade trävaror i Skellefteå hamn.

- Kenneths erfarenhet från sågverksbranschen kommer självklart att bidra till att utveckla vårt erbjudande och samarbete med sågverksindustrin, som är ett fortsatt viktigt segment. Han kommer även att med sin affärskunskap och lokala kännedom att bidra till utveckling i samtliga segment, säger Ola Isaksson, försäljningschef ShoreLink.

De senaste åren har ShoreLinkkoncernen vuxit och omsätter nu drygt 300 Mkr jämfört med under 200 Mkr för 10 år sedan år. Flera stora utmaningar har hanterats de senaste åren, där bland annat vindkraftsdelar märkts i form av många och mycket tunga laster. Även nya godsslag såsom husmoduler har hanterats med framgång.

-Vår utveckling det senaste decenniet visar att vi har en god förmåga att klara stora utmaningar. Vi ser fram mot utvecklingen kring Skellefteå, avslutar Susanne Jangdal.