Vindkraft Skelleftehamn

Två riktigt stora fartyg med komponenter till vindkraftverk har lossats i Skelleftehamn och ytterligare två nästan lika stora är på ingång. Vindkraftverken, totalt 30 till antalet, är tillverkade i Kina och är de första som levereras till Västeuropa.   Vinge2    

 

- Jo, det är en riktigt stor utmaning, säger Harris Nyqvist, platschef för ShoreLink Terminal i Skelleftehamn. Förra gången vi lossade 30 vindkraftverk (2012-2013) anlände de från Tyskland på totalt 12 mindre fartyg som gjorde lossningen något enklare. Utmaningen den här gången är att fartygen är mycket högre och bredare varför vi behöver två kranar för att lyfta komponenterna från båten.

Varje verk består av 12 delar, vilket innebär att totalt 360 svåra lyft kommer att genomföras i Skelleftehamn. Då är det tryggt att personalen från ShoreLink och Skellefteå Hamn har stor erfarenhet från likande lyft, även om förutsättningarna är något annorlunda den här gången.


Snabbt vidare till Blaiken

Förutom att själva lossningen av vindkraftsdelarna är mer komplicerade den här gången, ställer det också stora krav på den totala logistiken. När väl ett fartyg är lossat gäller det att komponenterna rätt snart transporteras vidare till montageplatsen i Blaiken, väster om Storuman, för att lämna plats till lasten på nästa fartyg. Komponenterna är stora och tillsammans tar lasten på ett av dessa fartyg upp nästan hela lagerytan i hamnen.

Även om kraven är höga och tempot måste hållas uppe är det idel positiva tongångar bland personalen som tycker det är roligt att arbeta med en last som inte förekommer alltför ofta.

Lossningen – en attraktion

Själva lossningen har blivit en attraktion på avstånd från andra sidan viken.

- Vi ser att det står bilar parkerade och att många tittar på de stora fartygen. Jag själv bor på den sidan av viken och när jag är hemma ser jag att många stannar till, kliver ur bilen och spanar bort mot hamnen, avslutar Harris.

Just nu får all personal i Skelleftehamn pusta ut lite under några dagar med lite mindre att göra. Nästa båt kommer först om en vecka och då drar allt igång igen.