Vindkraft

Vindkraft

I Norr- och Västerbotten finns idag över 250 vindkraftverk och etableringen snurrar vidare med bland annat vindkraftsdelar till Markbygden. Parken byggs av Markbygden Vind AB som ägs av Enercon och Svevind och kan bli Europas största vindkraftspark.

Årets hantering av vindkraft vid hamnen i Haraholmen har nått nya höjder och ökat sysselsättningen avsevärt. ”Vår flexibilitet och tidigare erfarenhet av denna typ av hantering, tillsammans med nya uppläggningsytor på 66 000 kvadratmeter, har varit en framgångsfaktor till att helheten fungerat som planerat” konstaterar Ola Isaksson, Terminal Manager på ShoreLink Terminal i Piteå”. De första delarna anlände den 4 juni från Emden i nordvästra Tyskland och bestod av betongelement. ”Genom optimering av all hantering har en effektiv helhetslösning från fabrik till montering på byggsite uppnåtts”, fortsätter Ola. Idag återstår i huvudsak converterdelar att hantera vid hamnen, dvs blad, rör och generatorer. Normalt har ett fartyg närmare 100 betongdelar och lossas på två skift.

Vindkraftverken är av modell E92 137 och har tre rotorblad som var för sig är 46 meter långa. Den tyngsta komponenten är generatorerna som väger 65 ton. Uddevalla specialtransporter ansvarar för transport från hamn till site och årets hantering handlar om närmare 2600 lass. Monteringen av verken vid site sker parallellt och utförs av olika arbetslag. Först lyfts betongen på plats, därefter de tunga rören och naceller.

Monteringsarbetet kommer att upphöra vecka 47 och planeras starta upp igen under vecka 12 nästa år. Under tiden finns möjligheter till fortsatt vindkraftshantering och lagring i hamnen.