Shorelink_IT

ItEn omfattande satsning på ny IT-infrastruktur har gjorts och kommer implementeras under 2013. Sedan i mitten av april är driftsättningen i rullning. I botten finns ett nytt serverrum med en redundant kylanläggning som nyttjar vårt bergvärmesystem. Det handlar om senaste tekniken där den varma luften som leds bort, återanvänds för uppvärmning i resten av fastigheten. IT-investeringen inkluderar virtualisering av serverdrift, nytt lagringsnätverk, ny backuplösning samt tunna klienter på våra arbetsplatser. Detta ökar flexibiliteten och ger våra användare möjligheten att när som helst komma åt centrala applikationer, oberoende av vilken enhet man sitter vid. Lösningen tillgodoser även en effektivare skalbarhet för att snabbt bygga om eller expandera infrastrukturen när verksamheten förändras. Med en centraliserad drift reduceras administrationen och underhållet av våra klientdatorer kommer att förenklas avsevärt. Själva implementationen sker tillsammans med leverantörerna Atea och Lindata. Införandet som är uppdelat i flera olika faser planeras och leds av Magnus Jonsson, IT-expert på ShoreLink.  

För mer information kring projektet eller generellt kring vår IT, kontakta Andreas Öberg, ShoreLink.