Personalevent

Kickoff HexI samband med namnbytet har personalevent arrangerats på Pite Havsbad. För att samtidigt klara av vår verksamhet delades eventen upp till tre separata tillfällen.

– Det har varit en lång startsträcka men nu är vi äntligen på väg, inledde Susanne Jangdal, VD på ShoreLink. Dagen fortlöpte med aktuell information såväl vad som är på gång som framtida mål och visioner. Teater Scratch spelade därefter upp en tänkvärd interaktiv teater med scenarior som handlade om olika konflikter medarbetare emellan. Här fick publiken vara problemlösaren och återkoppla tillbaka upp på scen. – Det här var ett perfekt tillfälle att samtidigt som vi firade det nya gemensamma namnet, även fick en möjlighet att träffas och lära känna varandra ännu bättre, konstaterar Nina Lidberg, Logistik och Marknadschef på ShoreLink. Dagen var lyckad och uppskattad och avslutades med god mat och trubadur till skönsång av vår egna låt ”ShoreLink – flaggor som vajar”.