Logistikdag

Den 14 oktober samlades logistikintresserade i Norr- och Västerbotten för att lyssna på intressanta föreläsningar om vår infrastruktur.

Infrastrukturen kan jämföras med blodomloppet som får hjärtat (näringslivet/samhället) att pumpa. Infrastrukturinvesteringar är en andel av BNP, och har halverats sedan 1960-talet. Detta har medfört att dagens skuld ligger på ungefär 300 miljarder kronor. Infrastrukturminister, Catharina Elmsäter-Svärd, menar att det är en svår ekonomisk fördelning mellan landets olika delar, där alla län anser sig få för lite pengar. De norra länen tilldelas 3,4 % av de 190 miljarder som investeras i infrastruktur och då exkluderat malmbanans dubbelspår eller Norrbotniabanan som saknas i den nationella transportplanen.
Susanne Jangdal, VD på ShoreLink, tillsammans med Piteå Hamns, Ulrika Nilsson berättade dock om sjöfartens stora potential för framtidens ökande transporter. "Det finns oändligt outnyttjad potential med kostnadseffektiva och miljövänliga lösningar, som många inte känner till. Hamnarna är ett logistiknav för alla transportlösningar" avslutar Susanne och Ulrika.