Elektrifiering

Nuvarande industrispår från Pitholm till hamnområdet vid Haraholmen kan komma att elektrifieras. Det jobbas för fullt för att nå en delfinansiering från EU strukturfond.

Piteå Hamn har under sensommaren ansökt om delfinansiering av detta stora projekt som riktar sig mot att göra nuvarande industrispår till Haraholmen konkurrenskraftigare. Projektet sammanfattas till:

1 Elektrifiering av järnväg
2 Nytt rundgångsspår (eg. utbyggnad av ytterligare ett spår utöver spår 1, 2 och 3 utanför magasin 8)
3 Nya terminalytor i anslutning till järnvägen
4 Bärighetsförstärkning av hela industrispåret till ”Sverigestandard”

Projektet sträcker sig fram till nuvarande överfart inom hamnområdet och beräknas kosta närmare 60 miljoner kronor. Lars Wikström, infrastrukturansvarig på Piteå Hamn AB berättar ”Att elektrifiera innebär att dagens diesellok kan ersättas med kostnads- och miljöeffektivare ellok som är fler till antalet och drar minst 20 % mer last till en lägre kostnad för transportköparen”.

Ulrika Nilsson, VD på Piteå Hamn AB avslutar ”Går allt i lås kommer vi med största sannolikhet få se ökad järnvägshantering inom hamnområdet efter årsskiftet 2014/2015”.