Ett bolag med lång historia i flera hamnar

Allt började 1889! C O Hallman startade ett stuveribolag i Kalix, skeppsklareringsverksamhet startades i Luleå av Larsson och Lind samt i Örnsköldsvik av JW Grundberg & Co. Genom åren startades flera liknande bolag längs kusten i Bottenviken, som allt eftersom slogs samman. 124 år senare, år 2013, samlade vi alla bolag under ett och samma namn - ShoreLink.