ShoreLink elektrifierar hamnarna längs norra norrlandskusten

Eldrivna Kranar Lastar Sågade Trävaror

För att bedriva den dagliga verksamheten i hamnarna längs norra norrlandskusten krävs en gedigen maskinflotta som bland annat består av kranar, hjullastare samt större och mindre truckar. För ShoreLink, som bedriver den dagliga verksamheten i hamnarna i Kalix, Luleå, Piteå och Skellefteå, är den största klimatpåverkan utsläppen av koldioxid.

-Vi vill öka takten i den gröna omställningen och är fast beslutsamma att vår verksamhet ska vara fossilfri 2030, säger ShoreLinks VD Peter Mörtlund.

ShoreLink har länge jobbat med att sänka koldioxidutsläppen, bland annat genom att använda HVO, miljöklassificerade fordon och hybridkranar, som kan köras både på el och diesel.

- Inget annat än noll i koldioxidutsläpp är acceptabelt på längre sikt, därför satsar vi stort, säger Peter. I Piteå har vi förberett en infrastruktur för att kunna ladda en helt elektrifierad maskinflotta, samtidigt som vi också investerat i ytterligare en hybridkran, som levereras nästa år.

Den nya kranen har större räckvidd och kan lasta/lossa större fartyg, men även göra betydligt tyngre lyft än dagens befintliga hybridkranar. Miljövinsten stor, då en likvärdig maskin som drivs på diesel, förbrukar cirka 40 liter diesel i timmen. I dagsläget drivs befintliga hybridkranar till minst 95% av tiden på el och diesel används endast i undantagsfall. Dessutom pågår förberedelser för ytterligare inköp av eldrivna maskiner nästa år.

-Satsningen gäller för alla våra verksamhetsorter, där vi dessutom även undersöker om möjligheten att installera solceller.

Presskontakt

Lina Hörnemalm, Communications manager

Mobil: +46 (0)70-373 25 72

E-post: lina.hornemalm@shorelink.se