Vår första transport av fossilfri järnprodukt

Lastbil Hjullastare Jarnsvamp

Idag transporterade vi för första gången direktreducerat järn (DRI), tillverkad med HYBRIT-teknik. Det är små järnpellets, som kördes till vårt magasin i Victoriahamnen. Järnsvampen, som den också kallas, ska lagras en tid innan den skeppas vidare. 

Till transporten använde vi vår lastbil med miljöbränsle från affärsområde ShoreLink Transport i Piteå. Inom vår ordinarie verksamhet i Luleå ingår för närvarande inte transporter med egna lastbilar, men det ordnades enkelt med bra samarbete inom koncernen. 

-Vi har tät kontakt inom koncernen och kan ofta hitta bra lösningar på olika utmaningar, säger Anders Viljeros, affärsområdeschef ShoreLink Terminal Nord.

Vår hjullastare, som lastade järnsvampen på lastbilen, har en mycket låg dieselförbrukning och därmed ett mycket lågt utsläpp av koldioxid.

-Vid varje maskininvestering vi gör, är miljöpåverkan en mycket viktig faktor, avslutar  Anders Viljeros.