Vi blir operatör för den nya hamndelen vid Piteå Port & Hub

Den 2 november undertecknades avtalet för den nya hamndelen vid Piteå Port & Hub på Haraholmen. Avtalet gäller från 1 september 2021 till den 31 augusti 2028.

- Det är mycket roligt att vi tillsammans med Piteå Hamn nu kan skapa den utveckling och tillväxt för hamnen och kunderna som bara kan ske med en och samma operatör för hela området, säger Susanne Jangdal, VD ShoreLink. Vi kan skapa bra samordningseffekter när resurser i form av maskiner och personal kan användas över hela området i hamnen.

- Förväntningarna var höga inför upphandlingen av operatör till den nya hamndelen. ShoreLink uppfyller de högt ställda kraven och har goda förutsättningar att utveckla driften av den nya hamndelen i samverkan med oss som infrastrukturägare till nytta för regionens företag, säger Ulrika Nilsson, VD Piteå hamn.

Den förlängda delen av kajen är 115 meter och innebär att hela kajen nu är 720 meter. Den nya kajdelen har en betydligt högre kapacitet för tunga lyft och innebär en ökad flexibilitet för hela verksamheten, samt möjlighet att ta emot fler fartyg.

Den nya hamndelen, som omfattar totalt cirka 60 000 kvadratmeter, ligger i anslutning till hamnens järnvägsterminal och ger möjligheter till fler intermodala logistiklösningar. Efter utbyggnaden förfogar verksamheten vid Piteå Port & Hub över mer än 500 000 kvadratmeter verksamhetsyta.

- Den nya hamndelen är en del av bolagets utvecklingsplan, som innefattar investeringar om totalt cirka 250 miljoner kronor de senaste åren. Med den nya hamndelen har bolaget god kapacitet att möta de ökade transportbehoven och den utveckling vi ser i regionen, avslutar Ulrika Nilsson, VD Piteå hamn.

-Förutom möjligheterna med den nya kajdelen finns även stor potential i att utveckla godsflödet på det stora området som skapas med det befintliga området och det nya, fortsätter Susanne Jangdal. Det är stora ytor som tillförs och ger möjligheter för ytterligare lagring av gods för att underlätta för kunder.

ShoreLink är sedan tidigare operatör i hamnen i den delen av hamnen som byggdes med början 1973, när hamnen flyttades från stadskärnan.

-Vi är riktigt glada och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete som skapar utveckling, avslutar Susanne.