Skräddarsydd utbildning för hamnarbetare

ShoreLink kommer att genomföra en utbildning i Piteå och Luleå för hamnarbetare, i samarbete med Yrkesakademien och Arbetsförmedlingen. Totalt kommer 40 personer att erbjudas plats i utbildningen, hälften till respektive ort.

-Vår verksamhet växer och vi vill säkerställa att vi har tillgång till kompetent personal, säger ShoreLinks VD Susanne Jangdal. Det i kombination med en stor konkurrens om arbetskraften inom transportsektorn och att det inte finns färdigutbildade hamnarbetare på arbetsmarknaden gör att vi startar den här utbildningen.

Verksamheten växer totalt sett både i Piteå och Luleå, där bland annat vindkraften i Piteå är stor bidragande orsak. 2019 års projekt med vindkraft kommer troligen redan i februari och då beräknas den första utbildningsomgången vara genomförd.

-Vi hoppas att det är många tjejer som tar tillfället i akt och vill utbilda sig. Det är viktigt att vi får fler kvinnor som arbetar hos oss, eftersom branschen traditionellt sett är mycket mansdominerad, fortsätter Susanne Jangdal.

Innan platserna på utbildningen tillsätts ges informationstillfällen via arbetsförmedlingen, 16 oktober i Piteå och 28 november i Luleå. Då finns representanter från ShoreLink på plats för att träffa alla intresserade. Själva utbildningen är 12 veckor och flera moment är arbetsplatsförlagd till ShoreLinks verksamhet i Victoriahamnen och på Haraholmen.

Här anmäler du dig

På arbetsförmedlingens hemsida hittar du mer information om hur du anmäler dig till träffarna och uppgifter till vår kontaktperson på arbetsförmedlingen.

Information om träffen i Piteå 16 oktober.

Information om träffen i Luleå 28 november.