Kranförare räddad från 18 meters höjd, under övning

 

I vårt arbete finns riskfyllda moment och vi vill absolut undvika olyckor och tillbud, säger Ola Isaksson tf platschef för ShoreLink Terminal i Skellefteå.  Därför genomför vi räddningsövningar regelbundet för att vara beredd på olika scenarion. 

Denna gång var scenariot att en kranförare blivit nödställd i förarhytten, på 18 meters höjd. Kranföraren hade ingen möjlighet att själv gå ned från kranhytten. ShoreLinks arbetsledare ringer SOS och räddningstjänsten är snabbt på plats. I samråd med arbetsledaren fattar de beslut om att fira ner den nödställde kranföraren med bår. Allt går enligt plan och kranföraren kunde räddas.

Vi fick göra några mindre justeringar i våra rutiner, då några yttre omständigheter hade ändrats sedan sist, säger Ola. Men det är ju sådant som övningar är till för.

Övningen skedde i samarbete med Skellefteå hamn och räddningstjänsten.