Nödställd räddades i Kalix

Måndagen den 9 maj genomfördes en räddningsövning vid Kalix Hamn, Billeruds massakaj. Ett av övningsscenario var att rädda en nödställd från fartyg med en personkorg kopplad till ShoreLinks vikarmskran och bår. Deltagare från Kalix Hamn, Billerud Korsnäs, ShoreLink och Räddningstjänsten var med.

- Det är viktigt att vi övar regelbundet så att vi ser att alla detaljer fungerar, säger övningsledare Ola Isaksson, ShoreLink. I vår arbetsmiljö finns stora risker för allvarliga skador och ju mer vi övar desto bättre står vi förberedda för alla eventuella scenarios.

Övningens primära syfte var att testa ShoreLinks krisplan och prova att rädda en nödställd med hjälp av vikarmskran och bår. Det gick mycket bra och man fann att ambulansens bår passade i personkorgen som var kopplad till kranen, vilket var mycket viktigt.

Efter övningen diskuterade deltagarna igenom övningen och kunde konstarera att endast ett par mindre justeringar i planen behövde genomföras.