Kompassen inställd på framåt

Idag den 1 april börjar koncessionsavtalet för Victoriahamnen att gälla, en historisk förändring i hamnen i Luleå. Det innebär att allt ansvar för kunder, personal, drift och underhåll för Viktoriahamnen samlas hos ShoreLink. Luleå Hamn ansvarar för farleder, övergripande infrastruktur samt oljehamnen.

Den största skillnaden för kunderna i Victoriahamnen blir att de nu har kontakt med ShoreLink, i allt som rör produktion, avtal, leveranser och planering. Tydligare ansvarsroller och åtaganden ska göra att samverkan och arbetet nu blir enklare och effektivare. Kunderna kommer redan från starten att få prisreduceringar då villkoren i koncessionsavtalet gav sänkta priser.

- Det är självklart vår gemensamma målsättning att kunderna ska få bästa tänkbara service och med det som mål tar vi fram våra planer, säger Susanne Jangdal, VD för ShoreLink. Vi har verkat i Luleå Hamn under nära 70 år och har mycket god kännedom om verksamheten. När vi nu har ett åtagande och ansvar för den totala verksamheten ska vi arbeta för att ytterligare utveckla den. I utvecklingsarbetet är det en självklarhet att vi fortsätter det goda samarbete vi har med Luleå Hamn.

I samband med koncessionsstarten övertas drift- och underhållsansvar för hela området i Viktoriahamnen inkluderat kranar, byggnader, hamnområdet och dess ytor till ShoreLink. Dessutom övergår 15 medarbetare från Luleå Hamn till ShoreLink, samtidigt som organisationen förstärks med fler medarbetare samt en underhållschef.

- I en sådan här verksamhet är underhåll viktigt för att driften ska fungera utan störningar och för säkerheten på arbetsplatsen. Därför är vi glada över att underhållspersonal även övergår till ShoreLink från Luleå Hamn, samt att vi även förstärker med ytterligare kompetens, säger Christer Garberg, platschef för ShoreLink i Luleå.

Många praktiska delar ska falla på plats och förberedelserna har pågått i ett drygt år. För att övergången ska löpa så smidigt som möjligt har de båda bolagen genomfört gemensamma utbildningar och informationstillfällen. Just nu pågår en ombyggnation av personalutrymmen och kontor, en investering som ShoreLink genomför för att skapa gemensamma arbetsplatser.

- Personalen har arbetat sida vid sida sedan länge och känner varandra väl. ShoreLink får en mycket god kompetensförstärkning då Luleå Hamns kranförare övergår. Det underlättar planering av arbetsstyrkan och även arbetet med att utveckla arbetssätt och verksamheten. Det blir helt enkelt enklare att kommunicera och genomföra det dagliga arbetet, säger Christer.

Förutom de praktiska delarna inom verksamheten pågår ett stort strategiskt arbete för Luleå Hamn i och med Malmporten.

- Vi inom Luleå Hamn arbetar fokuserat på att förbättra infrastrukturen för sjötransporter via Luleå Hamn, säger Henrik Vuorinen VD Luleå Hamn. Självklart är Malmporten en stor del vårt arbete, men vi arbetar även för att attrahera nya kunder, godsslag och transporter och visa på fördelarna med sjötransporterna. Det är delar av det strategiska framtidsarbetet som vi gör tillsammans med ShoreLink. Kompassen är inställd på framåt och utveckling.