Fokus på säkerhet

Sedan starten av koncessionen i Victoriahamnen i Luleå i april, har ShoreLink Terminal i Luleå fokuserat mycket på arbetsmiljön och säkerhet.

- Det har varit viktigt att få ett helhetsgrepp nu då vi ansvarar för hela verksamheten och all personal, säger platschef Christer Garberg.

Tidigare har ShoreLink varit verksamma i hamnen, men exempelvis inte haft ansvar för kranar, kranförare och förtöjning av båtar, vilket ingår nu.

Under den här tiden har vi haft ett stort fokus på utbildning och information, för att alla medarbetare ska få samma grundläggande kunskaper om säkerhet och arbetsmiljö. Flertalet utbildningar har genomförts, såsom grundläggande arbetsmiljöutbildning, tross- och signalistutbildning samt nu pågående fallskyddsutbildning. Utbildning på den nyinköpta räddningsutrustning för undsättning från kran är planerad till januari.

Räddningsövning

Räddningsövning Luleå

I oktober genomfördes en ordinarie räddningsövning tillsammans med räddningstjänsten. Den resulterade bland annat i att en ny modernare bår installerades i räddningscontainern och att samtliga kranar och flertalet fordon nu utrustas med första-hjälpen-väskor. Även nedfirningsutrustning till kranarna är inköpt.

- I vårt arbete finns riskfyllda moment och vi vill absolut undvika olyckor och tillbud, fortsätter Christer.  Därför genomför vi räddningsövningar regelbundet för att vara bered på olika scenarion.