ShoreLink Shipping Luleå - utbildade i SSG

Ass KommShoreLink Shipping klarerar samtliga cirka 600 fartyg som anlöper hamnarna i Luleå. Därmed inkluderas samtliga fartyg till LKAB och SSAB som anlöper i Victoriahamnen. Samtlig personal inom ShoreLink Shipping i Luleå har därför genomgått SSGutbildning för LKAB och SSAB.  

 - Det är en självklarhet att vi ska ha denna utbildning, menar Mikael Strömberg, platschef för ShoreLinks Shipping i Luleå. Det gör det möjligt att höja kvaliteten inom området säkerhet och även en möjliggöra en ännu säkrare arbetsmiljö.

Det kan tyckas mindre viktigt att en skeppsklarerare som endast besöker fartygen vid ankomst och avgång ska behöva en säkerhetsutbildning. Men vi anser att det är viktigt för vår personal och det ingår dessutom i både LKAB´s och SSAB´s säkerhetsrutiner.