Maxade lyft i Luleå

Under senaste perioden har flera riktigt tunga projektlaster lossats i Victoriahamnen i Luleå till följd av stoppen på SSAB och utrustning som ska vidare till gruvan i Aitik.  

Ett tungt lyft till SSAB

Lyft Ssab 80 Ton1

Delar till SSABs ombyggnation lossades under månadsskiftet maj – juni. Det tyngsta lyftet var en Konverter och vägde 80 ton. Lyftet genomfördes med två samlyftande kranar och är det tyngsta man kan lyfta i Victoriahamnen idag, med de spårbundna kranar som finns tillgängliga.

 230 delar till en grävmaskin

Under första helgen i juni lossades 230 delar som ska fraktas vidare till gruvan i Aitik för montering och driftsättning.

Gravmaskinlyft Lule

När så många delar, och dessutom tunga delar, ska lossas är det viktigt att jobba snabbt för att inte orsaka förseningar i transportkedjan och samtidigt arbeta säkert. Fartyget anlände under fredagen och första lagret i lastrummet hann lossas redan samma dag. Det innebar att besättningen på fartyget kunde nyttja lördagen till att ta bort surrningsutrustning och öppna mellanluckorna. På söndagen kom därför lossningen igång riktigt snabbt och det mesta kunde lossas samma dag. Endast de tyngsta lyften, som skulle lyftas direkt till trailers, genomfördes under måndagen.

I början av veckan återstod endast att flytta last från kajen till trailers för vidare transport till Aitik och sista transporten planeras ske innan midsommarr. Kunden DHL meddelade att de var mycket nöjda med arbetet då personalen arbetade så snabbt trots ihållande regn.