Flexibel lösning fixade lasten

Saag Traevaror Luleaa Hex   Ett rederi hade lossat bentonit i Luleå och ville på returen ta en liten mängd sågade trävaror som redan fanns i hamnen i Piteå. Mängden last gjorde det inte ekonomiskt försvarbart att förflytta fartyget till Piteå. Självklart löste vi logistiken!


En spännande utmaning

Luleå Hamn är i grunden en bulkhamn och att lasta sågade trävaror hör inte till vardagen. Den utrustning och personal som finns där är vana att hantera kol, bentonit, kalk med etc med skopa.

- Tack vare en otroligt engagerad personal fick vi det att fungera! Personalen var mycket positiva till att lasta ett nytt varuslag, säger Ola Isaksson, affärsområdeschef för Terminal och Tf platschef i Luleå. Han öser beröm över personalen som gjorde ett gott jobb när oddsen inte var de bästa.

Vi hade kort framförhållning, inte rätta utrustningen på plats, ingen vana i Luleå att hantera sågade trävaror och dessutom riktigt dåligt väder i form av mängder med snö.

- Vi löste logistiken genom att flytta utrustning från vår verksamhet i Skellefteå och Piteå för att klara av själva lastningsmomentet.

Efter att lastningen var genomförd, gjordes en utvärdering och analys av lastningen för att kunna vara beredd om detta skulle hända igen.  

En gång till – nu ännu bättre

Samma situation uppstod någon månad senare. Den här gången utfördes samma arbete, men nu kunde vi arbeta ännu effektivare eftersom vi hittat förbättringsmoment i lastningen. Exempelvis lagrades virket mer effektivt på kajen efter förslag från maskinförarna och vi använde hamnens kran för att kunna lasta ännu snabbare.

- Vi har inga planer om att lasta sågade trävaror på regelbunden basis i Luleå i fortsättningen, som det ser ut just nu. Men vi försöker självklart lösa önskemål från kunderna på bästa möjliga sätt, avslutar Ola.

Om en kund befinner sig i en besvärlig logistiksituation försöker vi på ShoreLink alltid hitta bästa möjliga lösning. Vi drar nytta av att vi har kunskap från olika typer av last, att vi finns på flera ställen och att vi har en otroligt engagerad personal.