TransAtlantic utökar containerlinjen till veckotrafik

TransAtlantic utökar sin befintliga containertrafik till/från Norra Sverige och Finland från dagens 14-dagarsservice till veckoturlista med start vecka 40. Samtidigt läggs två stora omlastningshamnar, Hamburg och Bremerhaven till på turlistan.

Ny turlista blir: Kokkola - Piteå – Hamburg - Bremerhaven - Antwerpen.

Med veckoturlista och regelbundna anlöp till Europas största omlastningshamnar, öppnas utmärkta transportmöjligheter för volymer till och från regionen runt Bottenviken och en mängd översjödestinationer.

ShoreLink har investerat i en ny load plate för att snabbt och enkelt kunna fylla containrarna.