ShoreLink styr upp sina dokument med Centuri

CenturiUnder hösten 2012 påbörjades införandet av ett nytt digitalt dokument- och ärendehanteringssystem. Arbetet med att revidera och flytta in samtliga dokument och blanketter från vår gamla verksamhetsmanual har pågått sedan årsskiftet. Ett omfattande arbete där kvalitetsansvarige Ulf Isaksson tillsammans med personalchef Maria Lövbrand hållit i trådarna. Förutom dokumenthantering finns även ärende- och avvikelsehantering. Ett ärendes olika stadium är öppna för samtliga användare i ett enkelt och logiskt webbgränssnitt. Det kan följas från när det skapats till det slutförts och arkiverats. Generellt kan man läsa alla dokument och ärenden, men det är enbart vissa användare som har tillgång till att publicera och godkänna nya eller uppdaterade dokument. Utgivningsprocessen av ett dokument eller ärende blir i systemet både snabb och kommer att vara ett starkt bidrag till ett effektivt och levande system med full spårbarhet och kontroll.