Personbilar

Nu blir ShoreLink i Piteå omlastningscentral för personbilar till Norr- och Västerbotten. Personbilarna kommer med både fartyg och järnväg till Haraholmen för uppsamling och omlastning till lastbil för vidare transport till försäljningsställen.

Det är Volkswagen Group Sverige AB tillsammans med Scandinavian Motortransport som idag driftsätter en ny logistiklösning där ordinarie fartygslinjetrafik med Smurfit Kappas och rederi Wagenborgs nyttjas i norrgående riktning. Bilar kommer även med järnvägstransport från Halmstad eller Malmö. Det nya logistikflödet omfattar mellan 5500-6000 bilar på årsbasis varav nära 3000 via båt.


Volkswagen Group AB tillsammans med transportleverantör har under alla år haft svårigheter att leverera fordon till norra Sverige med tillfredsställande stabilitet och pålitlighet i ledtider. Största källan för störningar har varit väderpåverkan, tågtransporter med många bilar på samma tåg, få avgångar och långa sträckor på ett bristande underhållet tågnät. ”Vi har under en period genomfört ett pilotprojekt för att utvärdera alternativ till tågtransport för att korta ledtider och få en högre leveransprecision av fordon till norra Sverige. Piloten har varit mycket framgångsrik och uppskattad och vi ser en stor potential för hela kedjan av återförsäljare, terminalhanterare och transportör ” berättar Daniel Wennerqvist, chef på Trading & Billogistik, Volkswagen Group Sverige AB.

Christer Bentzlin, transportchef på transport- och logistikföretaget ShoreLink som ansvarar för den operativa verksamheten i Piteå Hamn berättar: ”Detta innebär att i princip alla bilar som orderläggs idag och framåt eller som ännu inte producerats kommer att följa det nya logistikflödet”. Sture Öberg, logistikchef på Smurfit Kappa konstaterar ”Med en historisk leveransprecision på nästintill 100 % kommer bilarna att levereras till Piteå varje tisdag eftermiddag för att lossas och transporteras med lastbil till mottagande återförsäljare”.

Presskonferens med mottagning av första bilarna sker på ShoreLinks huvudkontor vid Haraholmen i Piteå måndagen den 15/4 klockan 1300. För mer information kontakta Christer Bentzlin på ShoreLink. Mobil 070-628 26 24

Läs mer om detta i Piteå-Tidningen.

SHORELINK är ett transport- och logistikföretag med verksamhet inom tre affärsområden där vi drar fördel av att många funktioner är samordnade. Vi bedriver verksamhet vid hamnarna i Skellefteå, Piteå, Luleå och Kalix. Här finns en väl utbyggd infrastruktur av anslutande väg- och järnvägsnät. Årligen hanterar vi fem miljoner ton gods i hamnarna.


VOLKSWAGEN GROUP Sverige är den svenska generalagenten för Volkswagen Personbilar, Skoda, Audi, SEAT, Volkswagen Transportbilar och Porsche. Tillsammans med sina auktoriserade återförsäljare och servicepartners marknadsför de varumärkena och deras produkter och tjänster.


MOTORTRANSPORTGRUPPEN ansvarar för rikstäckande transporter med främst järnväg och lastbil. Med 14 terminaler över hela Sverige lastas och lossas fordon. Totalt transporteras årligen närmare en halv miljon fordon med 100 lastbilar och 75 järnvägsvagnar.