Tillsammans för en säkrare arbetsmiljö

20220920 070828

Tillsammans med Piteå Port and Hub och Green Cargo har vi höjt säkerheten vid järnvägsövergången på Haraholmens hamnområde i Piteå genom att installera både bommar och ljus.

- Det är tack vare ett mycket bra samarbete som vi kan göra dessa förbättringar, säger ShoreLinks VD Peter Mörtlund. Alla parters systematiska arbetsmiljöarbete har varit grunden i arbetet.

Ett järnvägsspår löper genom hamnområdet och antalet tåg som passerar är lågt. Därför är kraven för övergången att endast så kallade kryssmärken ska finnas. Piteå Port and Hub har tidigare kompletterat med bland annat automatisk fartradar och upplysning. Flera riskobservationer har lämnats in under en längre period, vilket gjort att parterna tillsammans diskuterat olika lösningar .

-Vi är glada över att ha kunnat bidra och med medverka till en god säkerhet inom hamnområdet, säger Ulrika Nilsson, VD Piteå Port and Hub. Det stödjer också utvecklingen av godstrafiken på järnväg, som är en viktig del av den intermodala trafiken inom hamnverksamheten.

Innan tåget passerar övergången trycker lokföraren numer på en knapp och bommen fälls ner.

-Arbetet med att förbättra arbetsmiljön vid plankorsningen på hamnområdet Haraholmen har pågått ett tag, efter att flertalet allvarliga tillbud rapporterats in i vårat Synergisystem samt i systematiska arbetsmiljöarbete vi gjort tillsammans i gott samarbete med Shorelink och Piteå Port and Hub. Jag och medarbetarna är nöjda med lösningen där bommar och ljussignaler monterats upp vid plankorsningen, vilket minskar riskerna betydligt när växlingsrörelserna passerar plankorsningen, säger Lars Värnberg, Gruppchef Green Cargo.

Vi är tacksamma över gott samarbete och att vi alla bidrar till en säkrare arbetsmiljö.