Lokala restriktioner införs för att minska smitta och smittspridning av Covid-19

I syfte att förhindra/minska smitta och smittspridning av Covid-19 inför vi lokala restriktioner inom hela vår verksamhet med start 13 mars 2020. De innebär att

  • Endast ytterst nödvändiga besök får ske i våra personalbyggnader. Vi nyttjar helst telefon, mail och digitala möten.
  • Vi minimerar kontakt med besättning på fartyg samt externa lastbilsförare. Vi kommer att informera berörda parter om de rutiner och säkerhetsåtgärder vi inför.

I samband med detta kan hanteringen av vissa ärenden ta längre tid än vanligt. Vi ber om överseende med detta. 

 

In order to prevent / reduce the infection and spread of Covid-19, we are introducing local restrictions throughout our operations starting March 13, 2020. It means

  • Only necessary visits may be made to our staff buildings. We prefer to use telephone, mail and digital meetings.
  • We minimize contact with crew on ships as well as external truck drivers. We will inform interested parties about the procedures and safety precautions we are implementing.

The handling of certain cases may take longer than usual. We ask for indulgence with this.