Vår nya miljösatsning

I hela ShoreLinks verksamhet, som bedrivs på fyra orter, ingår drygt ett hundratal fordon. På ett år förbrukar ShoreLink nästan en miljon liter bränsle, varav terminalen vid Haraholmens logistikcenter i Piteå står för nära hälften av förbrukningen. Nu tar ShoreLink ett stort steg och byter successivt ut bränslet i hela koncernen till fosilfritt drivmedel (HVO), där terminalen i Piteå är först ut med att genomföra bytet.

Det är ett led i en långsiktig satsning där det senaste riktigt stora steget togs för fem år sedan, då två eldrivna kranar införskaffades. Kranarna har inneburit en besparing på cirka 600 000 liter drivmedel sedan dess.

   - I varje investering vi genomför har vi fokus på miljöaspekterna och satsar därför på fordon med högsta miljöklassningen, berättar Lars Johansson, platschef för ShoreLink Terminal i Piteå.

Många bäckar små…

Utöver de stora förbättringarna finns det en mängd mindre förändringar som bidrar till en bättre miljö. Exempelvis har ShoreLink förlängt dragvagnarna som används vid lastning av kraftliner, för att kunna köra större laster och därmed färre trucksvängar. Det sparar cirka 2 000 liter drivmedel varje år. En liten besparing kan tyckas, men tillsammans med fler förbättringar där man lyfter eller kör mer per sväng blir det en stor miljövinst.

 -  Även om vi nu övergår till fossilfritt bränsle, och därmed minskar utsläppen, är målet ändå alltid att förbruka så lite drivmedel som möjligt, säger Lars Johansson. Och då räknas varje liten förbättring. 

I många vardagliga situationer har förbättringar genomförts och där ShoreLink nu tar mer gods per lastomgång eller köra kortare väg. Det kräver mindre bränsle, minder slitage på maskinerna och det blir effektivare att lossa och lasta.

  -  Vi tänker ständigt på hur vi kan bli effektivare i vårt arbete och det går hand i hand med att minska miljöpåverkan, avslutar Lars Johansson.