ShoreLink investerar i nytt terminalsystem för containrar

Toppbild Container


För att möta de ökade volymerna i den nya containerlinjen, som angör Haraholmen i Piteå sedan juni 2014, investerar ShoreLink i ett nytt containerterminalsystem från Hogia Logistics Solutions AB.                  

 – Ett effektivt arbetsflöde är avgörande, inte minst i den här typen av enhetsbaserad containerverksamhet, berättar Nina Lidberg, marknadschef vid ShoreLink. Självklart är det också en stor fördel att vi nu kan erbjuda våra kunder bättre kontroll och minskad administration även för deras del.

Systemet kommer att driftsättas under våren 2015 och omfattar bland annat moduler för bokning, platshantering, arbetsorder, depå, gate, debitering och fakturaunderlag. Rent konkret kommer arbetet med exempelvis fakturering ta betydligt kortare tid när arbetet sker med automatiserade flöden och EDI.

- Vi utvärderade tänkbara lösningar och Hogia har flera väl fungerande installationer som möter våra behov. Det är också ett terminalsystem som är flexibelt och går att växa med, avslutar Nina Lidberg.