Räddningsövning

Rescue

Ett scenario där en hamnarbetare hittas medvetslös på en av våra kranars hytt-tak. Med misstanke om rygg eller nackskada larmas SOS.

Övningen genomfördes tillsammans med Piteå Hamn AB och Räddningstjänsten i Piteå och är en viktig del av ShoreLinks säkerhetsarbete. En räddningsövning fungerar som en kontroll på att kompetensen för nödlägessituationer uppfylls samtidigt som beredskapsutrustningen testas och gås igenom. Denna typ av övningar sker regelbundet i hamnen och ofta tillsammans med polis och räddningstjänst. I januari tidigare i år, iscensattes en övning på en trafikolycka vid en järnvägsövergång. Tidigare har en räddningsövning med en skadad person som påträffats i ett lastrum genomförts, samt flertalet olika brandövningar

Vår senaste övning var unik och hade aldrig tidigare genomförts. I detta fall handlade det om komplicerad livräddning på hög höjd, med utrustning från räddningstjänsten. Ola Isaksson, platschef på ShoreLink Terminal i Piteå berättar: En bra variation av räddningsövningar är nödvändig i vår verksamhet och väldigt lärorik. Denna gång ville vi testa den kanske mest komplexa, men fullt möjliga övningssituationen”.

När övningen är avslutad samlas alla parter för utvärdering. Skyddschef Clas-Robert Johansson på Piteå Hamn AB avslutar ”Dessa tillfällen är perfekta för alla berörda parter. Här får vi chansen att utveckla och förbättra det praktiska samarbetet och insikten mellan varandra, samtidigt som eventuella brister enkelt kan identifieras.