Ola och David - nya affärsområdeschefer i ShoreLink

I samband med omorganisation inom ShoreLink har två nya Affärsområdeschefer tillsatts. De är underställda ShoreLinks VD och ansvar för strategisk verksamhetsutveckling med fokus på affärsutveckling, tillväxt och effektivisering inom sitt affärsomr...

Läs mer

Första lastningen för nya containerlinjen

På tisdagen den 17 juni lastades fartyget Johanna med den första containerlasten för på den nya linjen mellan Piteå och kontinenten. Ett 50-tal representanter från företag i regionen deltog vid ett frukostmöte där Piteå Hamn, ShoreLink och Trans...

Läs mer