Terminal

ShoreLink Terminal ansvarar för den operativa verksamheten i de fyra hamnarna. Dagligen lastar och lossar vi fartyg från i stor sett hela världen.

Läs mer

Transport

ShoreLink Transport utför olika maskin- och transportuppdrag för stora och små kunder.

Läs mer

Shipping

ShoreLink Shipping bedriver skeppsklarering vilket innebär att vi är rederiets förlängda arm i hamnen och ser till att anlöpet blir så smidigt och snabbt som möjligt.

Läs mer

Läs mer

Fartygsanlöp

Inneliggande fartyg och planerade anlöp för Kalix, Luleå, Piteå och Skellefteå.

Läs mer

En säker arbetsplats är högsta prioritet

I vår verksamhet har vi nolltolerans mot olycksfall. För att klara det krävs både utbildningsinsatser och förbättrade rutiner som ständigt följs upp, ifrågasätts och diskuteras.

Läs mer

ShoreLink - ett bolag med lång historia i flera hamnar

I och med namnbytet till ShoreLink öppnar vi ett nytt kapitel i en lång historia. Läs mer om hur våra affärsområden har växt fram till dagens form. 

Läs mer

Läs mer om våra verksamhetsorter

ShoreLink bedriver verksamhet vid hamnarna i Skellefteå, Piteå, Luleå och Kalix. 

Läs mer

Läs mer om våra verksamhetsområden

Med verksamhet i Sveriges fyra nordligaste hamnar och med tre affärsområden, möter vi våra kunders logistikbehov miljösmart och kostnadseffektivt. 

mar

ShoreLink investerar i nytt continerterminalsystem

För att möta de ökade volymerna i den nya containerlinjen, som angör Haraholmen i Piteå sedan juni 2014, investerar ShoreLink i ett nytt containerterminalsystem från Hogia Logistics Solutions AB.                    – Ett effektivt arbetsflöde är avg…
mar

Flexibel lösning fixade lasten

Ett rederi hade lossat bentonit i Luleå och ville på returen ta en liten mängd sågade trävaror som redan fanns i hamnen i Piteå. Mängden last gjorde det inte ekonomiskt försvarbart att förflytta fartyget till Piteå. Självklart löste vi logistik…
feb

ShoreLink Shipping Luleå - utbildade enligt SSG.

ShoreLink Shipping klarerar samtliga cirka 600 fartyg som anlöper hamnarna i Luleå. Därmed inkluderas samtliga fartyg till LKAB och SSAB som anlöper i Victoriahamnen. Samtlig personal inom ShoreLink Shipping i Luleå har därför genomgått SSGutbildning…