Terminal

ShoreLink Terminal ansvarar för den operativa verksamheten i de fyra hamnarna. Dagligen lastar och lossar vi fartyg från i stor sett hela världen.

Läs mer

Transport

ShoreLink Transport utför olika maskin- och transportuppdrag för stora och små kunder.

Läs mer

Shipping

ShoreLink Shipping bedriver skeppsklarering vilket innebär att vi är rederiets förlängda arm i hamnen och ser till att anlöpet blir så smidigt och snabbt som möjligt.

Läs mer

Läs mer

Fartygsanlöp

Inneliggande fartyg och planerade anlöp för Kalix, Luleå, Piteå och Skellefteå.

Läs mer

En säker arbetsplats är högsta prioritet

I vår verksamhet har vi nolltolerans mot olycksfall. För att klara det krävs både utbildningsinsatser och förbättrade rutiner som ständigt följs upp, ifrågasätts och diskuteras.

Läs mer

ShoreLink - ett bolag med lång historia i flera hamnar

I och med namnbytet till ShoreLink öppnar vi ett nytt kapitel i en lång historia. Läs mer om hur våra affärsområden har växt fram till dagens form. 

Läs mer

Läs mer om våra verksamhetsorter

ShoreLink bedriver verksamhet vid hamnarna i Skellefteå, Piteå, Luleå och Kalix. 

Läs mer

Läs mer om våra verksamhetsområden

Med verksamhet i Sveriges fyra nordligaste hamnar och med tre affärsområden, möter vi våra kunders logistikbehov miljösmart och kostnadseffektivt. 

aug

Träffa oss och många andra spännande företag

Den 7 september finns företag och organisationer från Luleåregionen på plats på Scandic Anglais i Stockholm för mingel och . Här träffar du din nya affärspartner, framtida arbetsgivare och de som brinner för att utveckla regionen. Läs hela inbjudan h…
jun

Koncessionsavtalet för Victoriahamnen är undertecknat

Idag träffades Luleå Hamn AB och ShoreLink AB för att skriva på koncessionsavtalet angående Victoriaham-nen. Avtalet löper på fem år från 1 april 2016, med möjlighet till ytterligare fem år. Representanter vid under-tecknandet var Henrik Vuorinen, V…
jun

Maxade lyft i Luleå

Under senaste perioden har flera riktigt tunga projektlaster lossats i Victoriahamnen i Luleå till följd av stoppen på SSAB och utrustning som ska vidare till gruvan i Aitik.   Ett tungt lyft till SSAB Delar till SSABs ombyggnation lossades under må…