Terminal

ShoreLink Terminal ansvarar för den operativa verksamheten i de fyra hamnarna. Dagligen lastar och lossar vi fartyg från i stor sett hela världen.

Läs mer

Transport

ShoreLink Transport utför olika maskin- och transportuppdrag för stora och små kunder.

Läs mer

Shipping

ShoreLink Shipping bedriver skeppsklarering vilket innebär att vi är rederiets förlängda arm i hamnen och ser till att anlöpet blir så smidigt och snabbt som möjligt.

Läs mer

Läs mer

Fartygsanlöp

Inneliggande fartyg och planerade anlöp för Kalix, Luleå, Piteå och Skellefteå.

Läs mer

En säker arbetsplats är högsta prioritet

I vår verksamhet har vi nolltolerans mot olycksfall. För att klara det krävs både utbildningsinsatser och förbättrade rutiner som ständigt följs upp, ifrågasätts och diskuteras.

Läs mer

ShoreLink - ett bolag med lång historia i flera hamnar

I och med namnbytet till ShoreLink öppnar vi ett nytt kapitel i en lång historia. Läs mer om hur våra affärsområden har växt fram till dagens form. 

Läs mer

Läs mer om våra verksamhetsorter

ShoreLink bedriver verksamhet vid hamnarna i Skellefteå, Piteå, Luleå och Kalix. 

Läs mer

Läs mer om våra verksamhetsområden

Med verksamhet i Sveriges fyra nordligaste hamnar och med tre affärsområden, möter vi våra kunders logistikbehov miljösmart och kostnadseffektivt. 

nov

Artikel om situationen i Luleå Hamn

Kuriren och NSD har skrivit artiklar om situationen i Luleå Hamn. Artiklarna når du genom att logga in på respektive tidnings nyhetstjänst. NorrbottensKuriren NSD
okt

Besök oss på Logistikdag Norr i Luleå

Den 30 oktober 2014 är det dags igen för Logistikdag  Norr, som hålls i Kulturens Hus i Luleå. Kom gärna förbi vår monter på plan 5. Vi kanske kan hitta lösningen på något av dina logistikproblem? Eller ge dig några tips på nya möjligheter att transp…
sep

TransAtlantic utökar containerlinjen till veckotrafik

TransAtlantic utökar sin befintliga containertrafik till/från Norra Sverige och Finland från dagens 14-dagarsservice till veckoturlista med start vecka 40. Samtidigt läggs två stora omlastningshamnar, Hamburg och Bremerhaven till på turlistan. Ny tur…