Terminal

ShoreLink Terminal ansvarar för den operativa verksamheten i de fyra hamnarna. Dagligen lastar och lossar vi fartyg från i stor sett hela världen.

Läs mer

Transport

ShoreLink Transport utför olika maskin- och transportuppdrag för stora och små kunder.

Läs mer

Shipping

ShoreLink Shipping bedriver skeppsklarering vilket innebär att vi är rederiets förlängda arm i hamnen och ser till att anlöpet blir så smidigt och snabbt som möjligt.

Läs mer

Läs mer

Fartygsanlöp

Inneliggande fartyg och planerade anlöp för Kalix, Luleå, Piteå och Skellefteå.

Läs mer

En säker arbetsplats är högsta prioritet

I vår verksamhet har vi nolltolerans mot olycksfall. För att klara det krävs både utbildningsinsatser och förbättrade rutiner som ständigt följs upp, ifrågasätts och diskuteras.

Läs mer

ShoreLink - ett bolag med lång historia i flera hamnar

I och med namnbytet till ShoreLink öppnar vi ett nytt kapitel i en lång historia. Läs mer om hur våra affärsområden har växt fram till dagens form. 

Läs mer

Läs mer om våra verksamhetsorter

ShoreLink bedriver verksamhet vid hamnarna i Skellefteå, Piteå, Luleå och Kalix. 

Läs mer

Läs mer om våra verksamhetsområden

Med verksamhet i Sveriges fyra nordligaste hamnar och med tre affärsområden, möter vi våra kunders logistikbehov miljösmart och kostnadseffektivt. 

sep

Vi söker ett IT-stöd

Vi söker ett IT-stöd som kommer att arbeta med användar- och verksamhetssupport. Vi samarbetar med Adecco Piteå i den här rekryteringen. Läs och ansök till tjänsten här.
jun

Ola och David - nya affärsområdeschefer i ShoreLink

I samband med omorganisation inom ShoreLink har två nya Affärsområdeschefer tillsatts. De är underställda ShoreLinks VD och ansvar för strategisk verksamhetsutveckling med fokus på affärsutveckling, tillväxt och effektivisering inom sitt affärsområde…
jun

Första lastningen för nya containerlinjen

På tisdagen den 17 juni lastades fartyget Johanna med den första containerlasten för på den nya linjen mellan Piteå och kontinenten. Ett 50-tal representanter från företag i regionen deltog vid ett frukostmöte där Piteå Hamn, ShoreLink och Transatla…