Terminal

ShoreLink Terminal ansvarar för den operativa verksamheten i de fyra hamnarna. Dagligen lastar och lossar vi fartyg från i stor sett hela världen.

Läs mer

Transport

ShoreLink Transport utför olika maskin- och transportuppdrag för stora och små kunder.

Läs mer

Shipping

ShoreLink Shipping bedriver skeppsklarering vilket innebär att vi är rederiets förlängda arm i hamnen och ser till att anlöpet blir så smidigt och snabbt som möjligt.

Läs mer

Läs mer

Fartygsanlöp

Inneliggande fartyg och planerade anlöp för Kalix, Luleå, Piteå och Skellefteå.

Läs mer

En säker arbetsplats är högsta prioritet

I vår verksamhet har vi nolltolerans mot olycksfall. För att klara det krävs både utbildningsinsatser och förbättrade rutiner som ständigt följs upp, ifrågasätts och diskuteras.

Läs mer

ShoreLink - ett bolag med lång historia i flera hamnar

I och med namnbytet till ShoreLink öppnar vi ett nytt kapitel i en lång historia. Läs mer om hur våra affärsområden har växt fram till dagens form. 

Läs mer

Läs mer om våra verksamhetsorter

ShoreLink bedriver verksamhet vid hamnarna i Skellefteå, Piteå, Luleå och Kalix. 

Läs mer

Läs mer om våra verksamhetsområden

Med verksamhet i Sveriges fyra nordligaste hamnar och med tre affärsområden, möter vi våra kunders logistikbehov miljösmart och kostnadseffektivt. 

apr

Platschef terminal i Piteå

ShoreLink Terminal ansvarar för den operativa verksamheten i de fyra hamnarna. Dagligen lastar och lossar vi fartyg från i stort sett hela världen. Förutom lastning och lossning av fartyg, hanterar vi även omlastning till och från lastbil eller tåg, …
okt

Ökad hantering av vindkraft

I Norr- och Västerbotten finns idag över 250 vindkraftverk och etableringen snurrar vidare med bland annat vindkraftsdelar till Markbygden. Parken byggs av Markbygden Vind AB som ägs av Enercon och Svevind och kan bli Europas största vindkraftspark.…
okt

Räddningsövning

Ett scenario där en hamnarbetare hittas medvetslös på en av våra kranars hytt-tak. Med misstanke om rygg eller nackskada larmas SOS. Övningen genomfördes tillsammans med Piteå Hamn AB och Räddningstjänsten i Piteå och är en viktig del av ShoreLinks …